提案委员会 Home > Proposal Committee

Committee members
director
Li Zhiyong
deputy director
 • (Sort by strokes of last name)
 • Wang Huizhen (female)
 • Zhi Shuping
 • Li Xiaoquan
 • Hu Siyi
 • Guo Gengmao
 • Huang Rong
 • Qi Jianguo
 • Jiang Dingzhi
 • Lai Ming
 • Zang Xianfu
 • Chen Yin (resident)
Member
 • (Sort by strokes of last name)
 • Ma Jianzhong
 • Wang Feng
 • Wang Daming
 • Wang Xiaochuan
 • Wang Xiaomin
 • Wang Zihao
 • Wang Shiyuan
 • Wang Zhiguo (Manchu)
 • Wang Haijing
 • Niu Zhanhua
 • Niu Kecheng
 • Fang Laiying
 • Shi Aizhong
 • Tian Jie
 • Tian Huiguang (female)
 • Bai Chongen
 • Feng Yuan
 • Ning Gaoning
 • Sima Hong (female)
 • Lu Yaodong
 • Ren Qiliang
 • Liu Xu
 • Liu Ye (female)
 • Liu Limin
 • Liu Qitao
 • Guanxia (Manchu)
 • Xu Jin
 • Sun Laiyan
 • Li Wu
 • Li Guo
 • Li Jian
 • Li Jian (Dong people)
 • Li Youyi (female)
 • Yang Chaoming
 • Lian Yuming
 • Wu Gang (Invited)
 • He Jianzhong
 • Yu Xing'an
 • Shen Guojun
 • Zhang Jian (Sports)
 • Zhang Shaoming
 • Zhang Xingkai
 • Zhang Lianqi
 • Zhang Shuyuan
 • Zhang Jingze
 • Zhang Zhengwen
 • Zhang Haiwen (female)
 • Chen Shuang (female)
 • Chen Gang
 • Chen Mingjin
 • Chen Mengshan
 • Zhou Yongjian
 • Zheng Dafa (Tujia)
 • Zhao Yiwu
 • Rongyang
 • Hou Hehua
 • Luo Shaming
 • Jia Nan (female)
 • Ling Feng (female)
 • Peak (Taiwan United Nations)
 • Huang Xiqin (female)
 • Dong Qiang
 • Jiang Xingwei
 • Jiang Jiandong
 • Zhan Ru
 • Tan Yue
 • Pan Lu
Work dynamics

  Copyright: National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference Beijing ICP No. 08100501

  Website Host: General Office of the CPPCC

  Technical Support: CCTV